ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

   Η περίοδος κατά την οποία το «χρήμα» είναι ο απόλυτος μεσολαβητής για τις συναλλαγές ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν είναι παρά ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η περίοδος μάλιστα, κατά την οποία το «χρήμα» δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη υλική «αξία», αλλά είναι ένα χρηματοπιστωτικό «προϊόν»  είναι ακόμα μικρότερη. Επί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την άμεση ανταλλαγή και απλές μορφές «χρήματος» ως συνέχεια της φυσικής κοινωνικής τους σχέσης. Η ανθρωπότητα επιβίωσε όλο αυτό το διάστημα χωρίς spreads, τοξικά ομόλογα, Fitch, Standar $Pours, Goldman sacks, επιτόκια, επισφάλειες, αναδιαρθρώσεις, κουρέματα  και όλα αυτά που αδυνατεί να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος, αλλά που τελικά αποδεικνύεται ότι του καθορίζουν τη ζωή. Η αντιστροφή της σχέσης ανθρώπων-«χρήματος» φαίνεται να είναι οριστική και αμετάκλητη, όσο ο κοινωνικός έλεγχος  ελαχιστοποιείται. Οι άνθρωποι σήμερα, υπηρετούμε το «χρήμα» και όχι το αντίθετο. Οι ανάγκες της «οικονομίας» και του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποδεικνύονται σημαντικότερες από τις ανάγκες των ανθρώπων. 

Η συλλογικότητα του ΔΑΧ δημιουργήθηκε ως απάντηση στην κρίση,  ως εργαλείο επιβίωσης, προκρίνοντας την άμεση ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα δημιουργήθηκε μια εναλλακτική μορφή χρήματος , η «Μονάδα», η οποία διευκολύνει τις συναλλαγές ανάμεσα στα μέλη και σε αντίθεση με το κανονικό χρήμα, υπόκειται στον άμεσο και απόλυτο κοινωνικό έλεγχο. Κανείς δε μπορεί να γίνει πλουσιότερος ή φτωχότερος μέσα από το ΔΑΧ, μπορούμε όμως να διεκδικήσουμε την επιβίωση μας με αξιοπρέπεια και αλληλοσεβασμό, σπάζοντας την εξάρτησή μας από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία, την επάρκεια ή την έλλειψη του επίσημου χρήματος.

Εκτός από μέσο επιβίωσης, το ΔΑΧ είναι και μια ευκαιρία για συνεύρεση των ανθρώπων, συμμετοχή σε μια συλλογικότητα, σε μια μικρή κοινωνία όπου οι δουλειές μοιράζονται, οι αποφάσεις συνδιαμορφώνονται, οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με καινούρια πράγματα, προσπαθώντας  να ξεπεράσουν κατεστημένες νοοτροπίες και χτίζουν σιγά σιγά κάτι νέο και ελπιδοφόρο.

 

Προτάσσοντας : τη συλλογικότητα ενάντια στον ατομικισμό,

                              την αξιοπρέπεια ενάντια στην υποταγή,

                              την αλληλεγγύη ενάντια στην καχυποψία,

                             τη δημιουργικότητα ενάντια στη μιζέρια,

στήνουμε           :μια εναλλακτική μορφή οικονομίας,

                              επιλέγουμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής!

 

Επικοινωνείτε μαζί μας στο : [email protected]

Σελίδα μας στο Fb : 

Chania-Diktyoantallagon

Chania-Diktyoantallagon Group