Όροι χρήσης - Κανόνες

Όροι Χρήσης – Κανόνες

Με την τεχνική υποστήριξη της ομάδας Ελεύθερου Λογισμικού Χανίων το ΔΑΧ έχει μεταβεί σε πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού. Η ιστοσελίδαhttps://www.diktyoantallagonxanion.net έχει κατασκευαστεί από την κοινότητα Community Forge στης οποίας τον server και φιλοξενείται. Η Community Forge συνεργάζεται με διάφορες ομάδες ανταλλαγής μονάδων ή χρόνου, καθώς και με την αντίστοιχη ομάδα της Ρόδου.

Βασικοί Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Με την εγγραφή σας στο Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων (ΔΑΧ), δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους:

1.Πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

2. Όλα τα στοιχεία σας είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του ΔΑΧ και είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από το όνομα του προφίλ σας.

3. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι προσωπικοί. Είστε υπεύθυνοι γι’ αυτούς καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας.

4. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ΔΑΧ ή την ιστοσελίδα του ΔΑΧ για οποιονδήποτε ιδιοτελή σκοπό που δεν έχει σχέση με το κοινό όφελος του ΔΑΧ όπως αυτό ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση και/ή αναπαραγωγή περιεχομένου ή υλικού της ιστοσελίδας του ΔΑΧ χωρίς την έγκριση του ΔΑΧ ή των μελών ή τρίτων που εμπλέκονται λόγω κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση εκτός δικτύου των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων των μελών χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

7. Η διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας όπως αυτή γίνεται από την εκάστοτε διαχειριστική ομάδα υπόκειται στους κανόνες που ορίζει η συλλογικότητα και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

8. Η διαχειριστική ομάδα της ιστοσελίδας μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά τυχόν καταχώρηση που είτε αντιτίθεται στη κείμενη νομοθεσία, είτε εκθέτει νομικά κάποια μέλη ή διαχειριστές , είτε έχει ρατσιστικό χαρακτήρα έως ότου ληφθεί οριστική απόφαση από την Γενική Συνέλευση της συλλογικότητας.

10. Δεσμεύεστε να τηρείτε τους παραπάνω όρους χρήσης. Για όποιον/-α θα ήθελε να υποβάλει ερωτήσεις ή παράπονα προς το ΔΑΧ χωρίς να είναι μέλος του Δικτύου, παρακαλούμε γράψτε το μήνυμά σας στο [email protected]

11. Το ΔΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΔΑΧ.


 

Βασικοί Κανόνες Συμμετοχής στο ΔΑΧ

1. Ονομασία νομίσματος: Μονάδα

2. Το εναλλακτικό νόμισμα έχει ενδεικτική ισοτιμία με το ευρώ.

3. Το εναλλακτικό νόμισμα δε φορολογείται και δεν τοκίζεται.

4. Κάθε νέο μέλος με την εγγραφή του αποκτά ένα λογαριασμό για την αποταμίευση του εναλλακτικού νομίσματός του, μία «κάρτα μέλους» και έναν αριθμό ως κωδικό μέλους. Στην «κάρτα μέλους» πρέπει να υπάρχει φωτογραφία, ονοματεπώνυμο και ο κωδικός του μέλους.

5. Όλοι οι λογαριασμοί ξεκινάνε από το μηδέν και ο λογαριασμός κάθε μέλους κινείται με μέγιστο χρεωστικό όριο -150 και μέγιστο πιστωτικό όριο +250 Μ. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανάγκες αύξησης ή μείωσης των ορίων αυτή πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

6. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά και οι λογαριασμοί των μελών είναι ορατοί από όλα τα μέλη.

7. Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

8. Στην ιστοσελίδα του Δικτύου θα δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Τα συναλλασσόμενα μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών.

9. Οι συναλλαγές των μελών εντός του δικτύου- εκτός της άμεσης ανταλλαγής- γίνονται αποκλειστικά με εναλλακτικό νόμισμα.

10. Τα μέλη του Δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου.

11. Το ΔΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει λογαριασμούς μελών με ταμειακά υπόλοιπα οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα ανενεργοί.

12. Διαφορές ή διαφωνίες που αφορούν στις συναλλαγές των μελών θα επιλύονται από τα όργανα του ΔΑΧ.

13. Όταν κάποιος θέλει να αποχωρήσει από το δίκτυο πρέπει να επαναφέρει το λογαριασμό του στο 0.